instalacje nn i sn katowice

Zakończenie budowy Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w CS2 2012-06-26

Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy na terenie Zakładów Chemicznych należących do Siarkopolu Grzybów otwarto nowoczesny i innowacyjny zakład, który będzie produkował siarkę nierozpuszczalną.
Nasza firma realizowała dla zadania "Nowej Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla" następujące prace.

1. Prace elektryczne:
•    Dostawa i montaż dwóch transformatorów 6/0,4kV,
•    Dostawa i montaż szynoprzewodów,
•    Dostawa i montaż wyłączników SN,
•    Dostawa i montaż tras kablowych oraz kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych,
•    Dostawa i montaż kompletnych słupów oświetleniowych,
•    Dostawa i montaż osprzętu oświetleniowego w wykonaniu standardowym oraz przeciwwybuchowym,
•    Wykonanie kompletnej ochrony odgromowej i uziemiajacej budynków produkcyjnych
2. Wykonanie instalacji:
•    Instalacja okablowania strukturalnego miedzianego i światłowodowego,
•    Instalacja monitoringu CCTV,
•    Instalacja interkomowa i telefoniczna,
•    Instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej,
•    Instalacja systemu oddymiania
3. Prace AKPiA:
•    Montaż tras kablowych oraz kabli
•    Dostawa i montaż aparatury pomiarowej i regulacyjnej w wykonaniu standardowym oraz przeciwwybuchowym Ex
•    Dostawa i montaż instalacji opartej na Fundation Fieldbus
4. Wykonanie projektu wykonawczego AKPiA Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej,
5. Wykonanie projektu i prefabrykacja szaf sterowniczych,
6. Wykonanie nadrzędnego systemu sterowania DCS.

« Lista aktualności