instalacje nn i sn katowice

Referencje

Temat zamówienia Zamawiający Okres realizacji
Prefabrykacja, dostawa i podłączenie rozdzielnic nN - Jedlicze SPLAST Sp. z o. o. 2017
Wykonanie układu sterowania skruberm WK-RPC-03-RT Weber Polska Sp. z o. o. 2017
Dostawa i montaż mostu szynowego 2000 A, prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnic - Mroźna Koral Elektromontaż Rzeszów S. A. 2017
Wykonanie projektu oraz prefabrykacja 6 kompletów szaf sterowniczych do urządzenia spawalniczego GC Energy Sp. z o. o. 2016-2017
Przebudowa instalacji siarki nierozpuszczalnej polegającej na budowie węzła odzysku CS2 z odgazów za pomocą absorpcji w toluenie. Control Process S. A. 2016-2017
Wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji \"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Laboratorium Mineralogiczne, zlokalizowanego w m. Karsy gm. Ożarów. Zakład Remontowo-Budowlany 2016
Wykonanie układu sterowania - Royal Canin - Niepołomice. Weber Polska Sp. z o. o. 2016
Dostawa, instalacja i podłączenie Rozdzielnic nN. SPLAST Sp. z o. o. 2016
Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków w Połańcu. Zakład instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć 2015
Wykonanie układu sterownia dla projektu 190 Orlen CIO2 Weber Polska Sp. z o. o. 2015
Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie i uruchomienie instalacji i sieci elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych przewidzianych do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie Control Process S.A. 2015
Modernizacja stacji GPZ Wygoda - kompletne i kompleksowe pod każdym względem wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych Control Process S. A. 2015-2016
Wykonanie, dostarczenie, zamówienie i uruchomienie rozdzielnic, transformatora żywicznego oraz szynoprzewodu dla zadania \"Budowa Budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego\". Elektromontaż Rzeszów S. A. 2015
Budowa przyłącza kablowego 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową 6/0,4kV z układem pomiarowym pośrednim skrzyni nN na stacji trafo. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. 2015
Zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie elementów technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w zakresie instalacji do produkcji wodnych roztworów stymulatorów i chelatów Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. 2015
Wykonanie układu sygnalizacji zbiornika ługu sodowego 7800S1 - LOTOS Weber Polska Sp. z o. o. 2015
Stacja kontenerowa o mocy 2500kVA w ramach budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie Control Process S.A. 2015
Instalacja do pastylkowania siarki na terenie zabudowy przemysłowej Koplani Siarki Osiek Grupa Azoty KiZChS 2014-2015
Kompleksowa i kompletna pod każdym względem usługa polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - Etap I Control Process S.A. 2014
Urządzenia energetyczne wysoko-prądowe w ramach projektu pn. Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Olimp Laboratories Sp. z o.o. Olimp Laboratories Sp. z o.o. 2014
Wykonanie szafy sterującej CIP dla obiektu pn. LU Płońsk Weber Polska Sp. z o.o. 2014
Utrzymanie ruchu w branży AKPiA Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 2014
Budowa Turbozespołu Upustowo-Kondensacyjnego o Mocy Elektrycznej około 50MW w Tauron Ciepło S.A. Control Process S.A. 2014
Układ pomiarowo - rozliczeniowy energii podstawowy i rezerwowy strony 110 kV transformatorów GSZ 110/15 kV Kopalni Siarki Osiek Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 2014
getReferenceNameIdLang()} - 2013">Remont rozdzielni energetycznej związany z wyprowadzeniem mocy z generatora 1,1 MW dla obiektu pn. \"ZEC Staszów\" Modern&Kotły Sp. z o.o. Wodzisław 2013
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA w modernizowanym węźle załadunku siarki płynnej na terenie Kopalni Siarki w Osieku i w węźle rozładunku siarki płynnej na terenie Zakładów Produkcji Chemicznej w Dobrowie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 2013
Wykonanie instalacji elektrycznych w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym SPLAST Sp. z o.o. sp.k. 2013
getReferenceNameIdLang()} - 2013">Wykonanie szafy sterującej CIP1, CIP2, CIP3, CIP4 oraz wykonanie ogrzewania 3 rurociągów NaOh dla obiektu pn. \"MSM Mońki\" Weber Polska Sp. z o.o. 2013
getReferenceNameIdLang()} - 2013">Wykonanie tras kablowych, szafy sterowania pompami przeładunkowymi i cyrkulacyjnymi oraz stacja regeneracji topnika dla obiektu pn. \"Metalcynk\" Weber Polska Sp. z o.o. 2013
Relokacja linii produkcyjnych kosmetyków nr 13 i 14 Kosmepol Sp. z o.o. 2013
Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych dla instalacji siarki nierozpuszczalnej w CS2 dla zadania \"Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie \"Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla\" Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. 2012
Wykonanie projektu wykonawczego AKP Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej. Projekt i prefabrykacja szaf sterowniczych. Wykonanie nadrzędnego systemu DCS. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. 2012
Wykonanie prac elektrycznych na terenie Zakładów Górniczo-Metalowych ZĘBIEC S.A w 2012 roku. Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC 2012
Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnicy SN, typu SM6 licencji Schneider Electric na napięcia 15 kV. Elektromontaż Rzeszów S.A. 2012
\"Wykonanie rozdzielnic średniego napięcia SM6 w ilości 9 pól dla obiektów TESCO\" Control Process Electric Sp. z o.o. 2012
\"Wykonanie rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia z układami sterowania w ilości 37 pól dla obiektów przemysłowych Zakładów Wapienniczych LHOIST\" Control Process Electric Sp. z o.o. 2012
Wykonanie prac elektrycznych na instalacji \"Nowej Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla\" Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. 2012
Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla dla SIARKOPOL S.A. w Grzybowie. Polimex Mostostal 2011-2012
Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej. Elektrociepłownia Mielec 2011
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC LMG Control Process S.A. 2011
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu KOPALNIA SOLI WIELICZKA Control Process S.A. 2011
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC MIELEC Control Process S.A. 2011
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu TC Dębica Control Process S.A. 2011
Wykonanie prefabrykacji 5-polowej rozdzielnicy oraz tablicy licznikowej w oparciu o obudowy i aparaty firmy SCHRACK Schrack 2011
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu FABIOS Control Process S.A 2011
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Jasionka II Control Process S.A. 2009-2010
Prace elektryczne na nowej linii produkcyjnej SHAPER w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. 2009
Modernizacja dmuchaw zasilających w powietrze na instalacji Clausa dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. ABB Sp. z o.o. 2008-2009
Wykonanie systemu sterowania obiektów otworowej Kopalni Siarki w Osieku. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. 2008-2009
Instalacja Sulfreen na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. ABB Sp. z o.o. 2008
Wykonanie przekazania sygnałów pomiarowych ze sterowni rozmieszczonych na polu górniczym do budynku sztygarówki. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. 2008
Sterowanie Pieca Syntezowego na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. ABB Sp. z o.o. 2007
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanego Zespołu Sal Operacyjnych w Szpitalu Dziecięcym „Górka” w Busku – Zdroju. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. 2006-2007
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanej Drukarni Echo Media Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. 2006
Instalacja automatyki w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Linia LEHR -2. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. 2005
Montaż mechaniczny linii produkcyjnej w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. 2005
Wykonanie instalacji elektrycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. 2000 – 2003