instalacje nn i sn katowice

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne NN i SN

  • budowa, montaż i modernizacja sieci elektrycznej, elektroenergetycznej wraz z pełną infrastrukturą,
  • instalacje oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego),
  • instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,
  • konserwacja urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych i usługowych,
  • usuwanie awarii w instalacji elektrycznych,
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej,
  • pomiary instalacji elektrycznych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych w nowo powstających obiektach,
  • montaż osprzętu, okablowania i rozdzielni.

Wykonane przez naszą firmę instalacje elektryczne są zgodne z wymogami Zakładu Energetycznego i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Projektowanie i pomiary

Opracowujemy kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, uzgadniamy w urzędach techniczne warunki przyłączenia do sieci. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymogami prawa energetycznego i norm, nowoczesne przyrządy użyte do badań gwarantują niezawodność i prawidłową ocenę dla zachowania bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi. Posiadamy wymagane uprawnienia budowlane oraz SEP.

Galeria